Vintageposter.nl

Dacui jiu shijie, chuangli xin shijie

Affiche
Designer: 
Unknown
Year: 
1967 (circa)