Vintageposter.nl

The world is yours, as well as ours, but in the last analysis, it is yours. you young people, full of vigor and vitality

Title: The world is yours, as well as ours, but in the last analysis, it is yours. You young people, full of vigor and vitality, are in the bloom of life, like the sun at eight or nine in the morning. Our hope is placed on you. (Shijie shi nimende, ye shi womende, danshi guigen jiedi shi nimende. Nimen qingnianren zhaoqi pengbo, zheng zai xingwang shiqi, haoxiang zaochen ba, jiudian zhongde taiyang. Xiwang jitou zai nimen shenshang.); Original size: 52,5x77,5 cm

Designer: 
Beijing Film Academy Jinggangshan Commune
Original size: 
52,5 x 77,5 cm
Year: 
1968