Vintageposter.nl

N.V. Maatschappij tot het vervaardigen van kwikafsluiters Rotterdam