Vintageposter.nl

a young propaganda troupe

Title: A young propaganda troupe (Xiao xiao xuanchuan dui); Original size: 53.5x77 cm

Designer: 
Cheng Guoquan, Ye Hongxiang
Year: 
1961